Elektronsko računovodstvo

V današnjem času se vse bolj pojavlja elektronsko poslovanje, ki izpodriva klasične načine poslovanja. Pri poslovanju sta vse bolj pomembna hitrost pretoka podatkov oziroma informacij in njegovo enostavnejše vključevanje v poslovne procese. Po vsem svetu se uveljavlja elektronski način poslovanja podjetja. Uveljavljanje informacijske tehnologije in uvajanje elektronskega poslovanja omogočata podjetjem in celotnem u gospodarstvu zmanjševanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih prihodkov in izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov.

Možnosti elektronskega poslovanja:

1. nakup licence oz programa
2. najem licence že od 20 Eur na mesec

pic1

Razlogi za uvedbo elektronskega poslovanja so:
 • tržni razlogi ( ugled in promocija podjetja, nova vrsta poslovanja…)
 • ekonomski razlogi ( znižanje stroškov, povečanje ekonomičnosti poslovanja, doseganjevečje finančen učinkovitosti)
 • poslovno organizacijski razlogi ( reorganizacija poslovnih procesov)
 • globalizacijski razlogi ( izboljšanje konkurenčnosti, povezovanje z drugimi podjetji, novitrgi…)

pic2

Prednosti elektronskega računovodstva:
 • ažurnost podatkov,
 • stranka lahko takoj pridobi razne podatke o poslovanju,
 • nenehen pogled v gibanje zalog, nad stanjem terjatev in obveznosti,
 • mesečni pregled računovodskih obračunov,
 • lahko izdela razna poročila, analize
 • vsak trenutek si lahko izdelajo pravo analizo brez računovodje
 • racionalizacija pri preračunavanju valut
 • manj papirne administracije,
 • uporabnikom prijazen program, vnos enostaven,
 • zmanjšanje obiskov v računovodskem servisu.
 • program uporaben tudi na drugih poslovnih področjih (nabava, servis, proizvodnja, …)
 • njihov vnos se preveri še enkrat v računovodstvu, zato ni potrebno računovodsko znanje,
 • podjetje racionalizira svoj čas in se lahko osredotoči na svojo dejavnost,
Uporabljamo program: Datalab Pantheon

pantheon


Datalab d.d.
Datalab d.d. na trgu ponuja svoj produkt Datalab Pantheon. Le- ta je primeren za vsako poslovno dejavnost. Uporabljajo ga številna podjetja iz vseh panog gospodarstva, tako proizvodna, storitvena in trgovska podjetja, kot tudi javna podjetja in agencije. Aplikacija je popolnoma odprta in omogoča enostaven razvoj uporabniških segmentov po meri uporabnika. V osnovi pokriva vse glavne poslovne procese, ki potekajo v podjetjih ( finance, nabava, prodaja, skladiščno poslovanje, proizvodnja, kadri, plače, …).

 
Menjava računovodskega servisa