Klasično računovodstvo

minpic1Zavedamo se, da je najbolj pomemben čas za vas, kajti vaš uspeh je tudi del našega uspeha. Klasično računovodstvo, ki temelji na osebnem stiku, kljub današnji napredni tehnologiji v našem podjetju še vedno ohranjamo in podpiramo.. Klasično računovodstvo temelji na sistemu, da v računovodski servis redno prinašate listine, te listin pregledamo, strokovno presodimo, se pogovorimo in poknjižimo poslovne dogodke. Klasično računovodstvo prinaša prednosti pred elektronskim in brezpapirnatim in sicer je zelo pregledno, kajti mi poskrbimo za urejene in pregledne poslovne knjige in dokumentacijo. Klasično računovodstvo temelji na preprostosti, kajti ni se vam potrebno seznanjati z novimi tehnologijami in računovodsko programsko opremo.

Uporabljamo program: Aplicom in Pantheon

pantheon    aplicon

 
Menjava računovodskega servisa